Innerbanan

Vad ska du bli när du blir stor?

16 juni 2018 09:00 Andrea Wiklund 0

De senaste veckorna har jag inför min kommande flytt till annan ort gått igenom lådor som stått på vinden i mitt barndomshem sedan jag slutade skolan. I de lådorna har jag hittat väldigt mycket intressant,

Ledare

Olämpligt för kvinnor?

16 juni 2018 04:00 Dan Lolax 0

Jämställdhetsproblemet märks inte bara på arbetsmarknaden och i hur kvinnor trakasseras utan också i att många män har svårt att se eller acceptera problemet. Lösningen finns såväl på individnivå som i det politiska beslutsfattandet.

Ledare

I politikens hetta

15 juni 2018 02:46 Anja Kuusisto 0

Partiet är som en bastu dit alla får komma in precis sådana som de är, heter det i förordet till Centerns principprogram. Också Saml har uppdaterat principer, och deras bastu har faktiskt haft dörren på glänt redan ett tag.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Esko Salmelas insändare

15 juni 2018 00:58 ÅU 0

TVÅSPRÅKIGHET. Det är positivt att de språkliga rättigheterna och den språkliga jämställdheten i dagens alltmer inskränkta Finland engagerar, även Esko Salmela. I Åboland finns det röster som anser att regionen representerar en fungerande tvåspråkighet, helt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårdcirkus på Kimitoön

15 juni 2018 00:50 ÅU 0

VÅRDEN. Då jag som kommunmedlem, skattebetalare och röstberättigad följer från spelplanens kortsida med vad som pågår på Kimitoön, kan jag bara konstatera att cirkusen har kommit till ön. Här några exempel: – Kommunen ordnar en

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vädjan för att behålla Almahemmet i offentlig regi

15 juni 2018 00:04 ÅU 0

ÄLDREOMSORG. Almahemmet fungerar som ett tryggt sista hem för 32 äldre, som behöver vård och omsorg, och som arbetsplats för många Kimitoöbor. Under hela det senaste året har den välfungerande arbetsplatsens stämning överskuggats av en

1 450 451 452 453 454 617