ÅA snävar in och bygger nytt

Handelshögskolan. Här finns inga ekonomistuderande längre. I höst flyttar Novia från Nunnegatan till Henriksgatan. Foto: Dan Lolax

Akademikvarteren i Åbo görs om och de första flyttlassen har redan åkt. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi finns numera i Asa-huset på Fänriksgatan.

Till Hankenhuset på Henriksgatan, som ämnet ekonomi lämnat och som ska renoveras, flyttar yrkeshögskolan Novia i höst.

Rektor Örjan Andersson säger att Novia därmed kommer närmare ÅA.
– Extra positivt är om yrkeshögskolan kan vara med i de campusplaner som finns för kvarteret.

Men handelshögskolans och yrkeshögskolans flytt är bara början.

Planen är att Fakulteten för naturvetenskap och teknik om några år lämnar Axelia I och II på Biskopsgatan samt Gadolinia på Porthansgatan och flyttar in i Juslenia II på Henriksgatan.

Juslenia II, som är arbetsnamnet på den byggnad som ska ersätta Juslenia, blir också Åbo universitets kemisters nya hemvist. Några datum för rivning och byggstart finns inte.

Juslenia. Byggnaden ska rivas och ersättas med gemensamma lokaler för Åbo Akademis och Åbo universitets kemistuderande och forskare. Foto: Dan Lolax

Samarbetet mellan ÅA och det finska universitetet är ett led i att effektivare använda universitetslokalerna i Åbo.

Universiteten samarbetar redan i det nyinvigda Geo-huset på Akademigatan och tanken är att samtliga högskolor i staden på sikt ska använda ett gemensamt bokningssystem för till exempel föreläsningssalar.

ÅA:s förvaltningsdirektör Ulla Achrén säger att det dels handlar om att råda bot på den låga användningsgraden på universitetens auditorier, dels om att anpassa sig efter framtidens inlärningsmiljöer.

De breda kandidatutbildningar som ÅA gått in för betyder att trycket på föreläsningssalarna skapas av lägre årskurser. Längre fram i studierna ser behovet annorlunda ut.

Achrén har nyligen tagit del av skisserna för Juslenia II. Förutom laboratorier, lagerlokaler och auditorier är det tänkt att byggnaden ska inhysa restauranger och motionsutrymmen.

Planerna hänger också ihop med tanken om ett nytt campus. Arbetet med Campus Gadolinia kan inledas då Juslenia II står klart.

– Det campuset blir kärnan för kandidatutbildningen. Därför, och också för att undvika dubbleringar av laboratorier, flyttar kemisterna från Gadolinia.

Axelia-byggnaden, som ÅA alltså lämnar helt, ägs av Finlands universitetsfastigheter, samma bolag som äger Juslenia.

Tuija Nummela, campusmanager för bolaget i Åbo, säger att man inte har några konkreta planer för vad som kommer att finnas i Axelia I och II efter att ÅA flyttat.

– Tidtabellen är oklar så det är inte aktuellt att gå till fas två i planeringen av Axelia.

Gadolinia. Kemisterna lämnar huset då Juslenia II står klart. Trycket på studentrestaurangen lär öka då Novia flyttar in i samma kvarter. Foto: Dan Lolax

Malin Brännback, dekanus för Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, tycker att det är på tiden att det börjar hända saker i akademikvarteren.

– Vi har ett av Nordeuropas vackraste campusområden men det stänger klockan 4. Med lite caféer och annan verksamhet skulle det sjuda här.

Brännback säger att det är bra att hennes fakultet nu finns samlad i en byggnad. Flytten från Hankenhuset till Asa-huset var också ekonomiskt motiverad.

– Vi gör en stor inbesparing. Det handlar om flera årsverken. Om jag får välja mellan väggar och personal är valet självklart.

Tjugo anställda flyttade från Henriksgatan till Fänriksgatan. Brännback säger att det så långt gått förvånansvärt bra. Asa-huset visat sig vara rymligare än många trodde.

Men personalen måste trots det anpassa sig. Det gäller att dela rum. Att folk jobbar på distans underlättar.

Den stora utmaningen infinner sig då studerande återvänder från jul- och nyårsfirandet. Fakulteten har cirka 600 inskrivna.

Brännback säger att man måste införa ett bokningssystem för studierummen och de studerande måste finna sig att ibland gå till auditorier i andra byggnader.

– Det vi saknar på ÅA är stora auditorier som behövs för speciellt för grundkurserna. Å andra sidan är det hälsosamt att röra på sig.

Axelia. Vad som händer med byggnaden som ägs av Finlands universitetsfastigheter, då Fakulteten för naturvetenskap och teknik lämnar den, är oklart. Foto: Dan Lolax
Vd för Kåren. Patrik Fellman. ÅU-foto

Bespisningen i Asa-huset är också en knepig fråga.

Studentrestaurangen Fänriken har knappast problem med att göra tillräckligt med mat men det är oklart var alla restauranggäster, som inkluderar studerande på Åbo universitet, ska sitta.

Auditorier kan inte bli matsalar och Brännback hoppas att utrymmesbristen kan lösas med take away-portioner.

Den lösningen kan trots allt inte ske med subventionerade studentlunchpriser, säger Kårens vd Patrik Fellman.

– Vi kan inte sälja take away-mat till studentpriser eftersom vi måste kunna försäkra oss om att det är studerande som äter maten. Sådana är Folkpensionsanstaltens regler.

Utrymmesbristen försöker man lösa genom att ta bort bord, soffor och skåp från den aula som leder till Fänriken. Det ska ge ytterligare 20 till 30 platser.

Också Café Arken, dit en del av Asa-husets studerande kommer att gå, får fler bordsplatser. Likaså kommer caféet i Hankenhuset att flytta till Gadolinias nedre våning.

Det betyder ytterligare bordsplatser under lunchrusningen och i övrigt ett ställe för studerande att samlas över tentböcker och kaffe.

I Hankenhuset kommer Novias studentandelslags café att fortsätta den verksamhet som nu finns på Nunnegatan.

Det caféets luncher är inte subventionerade och Fellman räknar med att yrkeshögskolans studerande går till restaurang Gadolinia i samma utsträckning som de nu går till restaurang Kåren.

Fellman säger att ÅA:s studentrestauranger också är intresserade av att finnas i Juslenia II.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*