Ingen Bild
Insändare & debatt

Trådlös 5G är ett miljögift

16 april 2019 04:36 ÅU 1 kommentar

Något pågår som kommer att förändra vårt samhälle totalt. Avtal, målsättningar och planer om utbyggnad av trådlös 5G görs upp, och ingen verkar veta vad det riktigt innebär. Avtal som kan vara mycket svåra och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Låt spårtrafiken komma Åboborna till godo

9 april 2019 06:30 ÅU

Markus Blomquist och Anna-karin Tötterman skriver i lördagens ÅU att ”Det är dessutom ett faktum att de flesta städer i Europa som satsar på spårvägsalternativet gör det av historiska skäl”. Jag ber skribenterna vänligen redogöra

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pensionärernas och statens Ekonomi

22 januari 2019 04:04 ÅU

Jag skriver ekonomi med stor bokstav i rubriken eftersom den är så viktig för både pensionärer och staten, och går hand i hand! Min inspiration fick jag av den utmärkta insändaren (ÅU 19.1.2019) av Jaakko

Kolumner

Tyskland, Tyskland över allt…

1 januari 2019 07:00 ÅU

I ett oroligt Europa har Tyskland under de senaste decennierna börjat framstå som ett stabilt fäste. Det har inte enbart att göra med en stabil valuta – D-markens senkomna och omstridda efterföljare € (euron). Det

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU får inte bli som Ungern

22 december 2018 04:37 ÅU

En av de grundläggande hörnstenarna i det europeiska samarbetet är att medlemsländerna tillsammans verkar för och respekterar mänskliga rättigheter. Men nu börjar vi se hur vissa EU-länders minskande respekt för dessa rättigheter sätter käppar i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Stoppa minskningen av arter — de behövs för balansen i naturen

21 december 2018 04:17 ÅU

Under det gångna året har klimatförändringen och minskningen av biodiversiteten varit på tapeten mer än någonsin, men förhoppningarna inför FN:s klimatmöte i Polen var ändå låga. Forskare enas om att snabba framsteg behövs för att

Åbo

Åbolucias ljus tändes inför en fullsatt kyrka

13 december 2018 20:07 ÅU

Redan klockan fem är Domkyrkan fylld med folk. Den som lyssnar noga hör inte bara svenska, finska och engelska i vimlet, utan också bland annat tyska och spanska. Alla har de kommit för att se

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nej till invandringsavtal

29 november 2018 06:00 ÅU

GCM står för ”Global Compact For Migration” och är ett möjligen livsfarligt kontrakt som det är meningen att alla länder skall underteckna den 10.12 2018. På Yles text-tv den 31.10 skrevs följande: ”Österrike tänker inte

Kolumner

Sju nyanser av svartvitt

26 november 2018 06:03 ÅU

En av de mest intressanta filmer jag sett den senaste tiden är Pavel Pawlikowskis ”Cold War”, ett kärleksdrama där vi får följa två älskande på varsin sida om järnridån under 50-talet. Den är, precis som Pawlikowskis

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan till heders!

7 november 2018 06:15 ÅU

Då jag i förra veckan nominerades till SFP-kretsens riksdagsvalskandidat lanserade jag mitt huvudtema och slogan. Den passar ypperligt att offentliggöra just nu då vi firar Svenska veckan Den lyder ”Svenskan till heders! ” Jag är

Ledare

De djupa ledens frågor

30 augusti 2018 07:05 Dan Lolax

Frågor om kriminalitet och invandring har mycket gemensamt, men inte för att det går att dra ett likhetstecken mellan dem. Snarare handlar det om att rättspraxis och asylpolitik speglar samhällets grundläggande värderingar.

Opinion

Det eviga minnets förgänglighet

28 augusti 2018 00:56 ÅU

Den situation som de postkommunistiska länderna står inför kunde med fördel mana oss till en kontrafaktisk reflektion. (…) Var skulle det sovjetiska segermonumentet i Åbo ha placerats?

Ledare

Sysselsättningsgnissel

31 juli 2018 02:24 Anja Kuusisto

Färsk statistik visar att sysselsättningsgraden har höjts, och är nära regeringens målsättning på 72 procent. Dumt nog handlar debatten efteråt mer om vem som har rätt att ta äran åt sig än om att ta i tu med de många kvarstående problemen.

Nyheter

Pemamek satsar internationellt

8 juli 2018 00:41 Annina Suominen

Familjeföretaget har anställt 60 personer de senaste två åren. ”Vi har satsat mycket på trivseln,” säger styrelseordförande och sommar-Nagubon Pekka Heikonen.

Aktuellt

1000 rododendron frodas i Reso

6 juni 2018 09:00 ÅU 1 kommentar

I rododendronparken i Reso växer det 114 olika rododendronvarianter. Blomningen är i slutskedet, men ännu under den här veckan hinner man se dem i all sin ära.

Ledare

Sorgligt 100-årsjubileum

13 februari 2018 05:00 ÅU

Abloylåsets uppfinnare Emil Henriksson blev aldrig rik på sin idé. De som nu förlorar sina jobb i Björkboda känner kanske på samma sätt som Henriksson måste ha känt: man gör en väldigt bra produkt, men så tas allt ifrån en.

Kimitoön

Långtradare i diket i Kimito

24 januari 2018 15:03 ÅU

Vägen i Degerdal inte avstängd men svårt att komma förbi. Vägmästaren säger att om vi får regn ovanpå den här snön så blir det fruktansvärt halt.

1 2