Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt land, vårt land, vårt (rasistiska) fosterland

1 december 2018 08:00 ÅU 0

28.11.2018 skriver flera finländska och utländska tidningar om en undersökning som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har gjort. Undersökningen handlar om förekomsten av rasism. Av de tolv länder som omfattas av undersökningen är

1 14 15 16