Kultur

Offren i fokus då WAM gör utställning om inbördeskrig

29 september 2018 15:12 ÅU

I höst öppnar en utställning på Wäinö Aaltonens museum, som med hjälp av nutidskonst behandlar inbördeskrig och andra väpnade konflikter ur offrens, de civilas, och flyktingarnas synvinkel. Verken ska fungera som diskussionsöppningar och frågeställare, och

xMellan

Nu påbörjas bygget av parkeringsgrottan under Salutorget

29 september 2018 13:41 ÅU

Nu är förberedelserna vid Salutorget så långt gångna att bygget av den underjordiska parkeringshallen kan påbörjas. Under veckan har busstrafiken flyttats från torget. Handlarna har fått ett nytt försäljningsområde vid den norra delen av torget.

1 2 3 4 68