Öröskandalen: Salonen petas från Kimitoöns revisionsnämnd?

Kimitoöns revisionsnämnd vill att ett tillfälligt utskott reder ut och säkerställer nämndens förtroende och praktiska verksamhetsförmåga.

Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen på måndag och ska också behandlas i kommunfullmäktige.

Förtroendekrisen bottnar i ett blogginlägg som viceordförande Janne Salonen (obunden) skrev i januari i år.

I blogginlägget redogjorde och ifrågasatte Salonen den mängd alkohol som Kimitoöns kommun hade köpt och tagit med till ett seminarium för förtroendevalda och tjänstemän på Örö i fjol höstas.

Revisionsnämnden ogillade att Salonen, utan att de andra i nämnden kände till det på förhand, tog reda på och ifrågasatte i media formerna och kostnaderna för seminariet.

Salonens förfaringssätt är inte förenligt med god sed eller de interna spelregler man i nämnden kommit överens om, står det i beredningen.

Enligt revisionsnämnden ledde Salonens agerande till betydande negativ publicitet för kommunen.

Ur beredningen framgår vidare att fullmäktiges förtroende för revisionsnämnden har rubbats. Det här eftersom fullmäktige står i överordnad position till revisionsnämnden. Dess verksamhet ska inte vara föremål för nämndens utvärdering.

Förtroendet internt har också rubbats, anser man,  eftersom Salonen inte följt allmän praxis.

 

En kommentar

Kommentarer

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*