Det är även möjligt att prenumerera på enbart lördagsupplagan av Åbo Underrättelser.
I lördagstidningen ingår ÅU:s helgläsning ”Veckändan” med bl.a. korsord.

Prenumerationer till utlandet

Till utlandet tillkommer portokostnader för alla prenumerationsalternativ. Portot är styckepris för levererad tidning, vilket läggs till prenumerationspriset.

Porto inom Europa 1,00 €, porto utanför Europa 2,00 €.

Lördagsupplagan

Startdatum (obligatoriskt)

Mottagare (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon

E-post


Betalare

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-post


ÅU får kontakta mig per e-post / sms

Meddelande

[wpgdprc "Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter."]