Ingen Bild
Insändare & debatt

Skall vi äntligen tala klarspråk?

17 mars 2018 08:45 ÅU 0

Den katastrofala situation vi har inom socialsektorn i Pargas får nog också flertalet politiker ta ansvar för., skriver Stina Engblom Colliander.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Avloppsslammet i skärgården

17 mars 2018 07:45 ÅU 0

Enligt vår erfarenhet är inte avloppsvattenhanteringen i skärgården ett sådant problem som artikeln i ÅU vill göra gällande, skriver Miljövårdsbyrån i Pargas stad.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kundsyn i tvåspråkighetsdiskussionen

17 mars 2018 07:30 ÅU 0

Faktum är att andelen tvåspråkiga finlandssvenskar ökar samtidigt som andelen enspråkigt svenskspråkiga dito minskar, skriver Tomas Björkroth.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Hur länge skall det här få fortsätta?

16 mars 2018 07:10 ÅU 2

Missförhållandena i Pargas har tillåtits fortsätta som förut, stadens rykte som arbetsgivare inom socialsektorn är körd i botten, skriver Cornelius Colliander.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vad baserar Edmark sina uppgifter på?

16 mars 2018 06:45 ÅU 0

Då siffror, eurobelopp och platsantal, rycks ut ur sitt verkliga sammanhang, är risken för feltolkningar och missvisande information stor, skriver Kimitoöns omsorgschef och äldreomsorgschef.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kimitoön säljer åldringarna?

16 mars 2018 06:30 ÅU 0

Hittills har man har låtit personer utan kunskap om äldreomsorg, i en arbetsgrupp, bestämma, skriver Fredrik Simola.

Ledare

Skärpning, Pargas

16 mars 2018 06:00 ÅU 2

”Vårt arbete är en ständig balansgång mellan att göra för mycket eller för lite”, beskrev en socialarbetare inom barnskyddet sitt jobb till Yle. När arbetsbördan ökar, försvåras denna balansgång – och de som drabbas är barnen.

1 48 49 50 51 52 107