Ingen Bild
Insändare & debatt

Värnplikt eller samhällstjänst?

7 november 2018 07:30 ÅU 0

Utgående från en ledare i ÅU om grundskolans betydelse för att förebygga marginalisering i unga år (27.10.2018), lyfter Kyösti Kurvinen (31.10.2018) upp idén om en så kallad allmän medborgarlön. Den skulle erbjuda en grundläggande, låt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bondförnuft saknas i skötseln av statsfinanserna

7 november 2018 07:00 ÅU 0

Den vanliga skattebetalaren har ofta svårt att förstå alla krumbukter i statsfinanserna. Detta gäller i synnerhet stödet för förnybar energi. Då det ursprungliga vindkraftsstödet visade sig vara för frikostigt måste kriterierna för stödet ändras. Det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan till heders!

7 november 2018 06:15 ÅU 0

Då jag i förra veckan nominerades till SFP-kretsens riksdagsvalskandidat lanserade jag mitt huvudtema och slogan. Den passar ypperligt att offentliggöra just nu då vi firar Svenska veckan Den lyder ”Svenskan till heders! ” Jag är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Finland borde stoppa vapenexporten till Saudiarabien

7 november 2018 05:30 ÅU 0

Finland bör omedelbart stoppa exporten av krigsmaterial till Saudiarabien. Det att journalisten Jamal Khashoggi dödades på Saudiarabiens konsulat i Istanbul i början av oktober visar hur brutal den saudiska regimen är. Han gick in på

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ge djuren åtminstone ett minimivälbefinnande

6 november 2018 04:17 ÅU 0

Då minister Jari Leppä presenterade riktlinjerna för den nya djurskyddslagen konstaterade han att ”Finland är ett föregångarland inom djurens välbefinnande och denna lag förbättrar välbefinnandet ytterligare”. Det är mycket svårt att förstå detta påstående, eftersom

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt överreglerade välfärdssamhälle skördar offer

6 november 2018 04:06 ÅU 0

Regelverk som inte ger rum för sunt förnuft är av ondo. Den uppfattningen fick jag när jag läste Folke Pahlmans insändare (ÅU 2.11.2018). Vi bestämmer suveränt över oss själva som fullvuxna enligt rådande integritets- och

Kolumner

Ensam, eller nästan lycklig?

6 november 2018 04:05 ÅU 0

Det finns en fråga som återkommer månad efter månad och som väl måste räknas som den mest frekventa under mina nu fyra månader som residensstipendiat: känner du dig inte ensam? Första gången jag fick frågan,

1 2 3 4 5 6 115