Ingen Bild
Insändare & debatt

Ännu om jordbrukets fosforutsläpp

11 augusti 2018 08:30 ÅU 0

När man mäter fosforhalten i floderna (som belastar Skärgårdshavet) och multiplicerar med vattenflödet ser man endast en liten minskning, skriver Jarl Ahlbeck.

Ledare

Fiskare efterlyses

11 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

Tillgången till färsk fisk i skärgården tas för given. När man besöker ett torg eller en lokal butik anses det som en självklarhet att man kan köpa fisk av lokala fiskare. Den fina fiskdisken kan lura en, andelen lokal fisk har minskat.

Ledare

När skärgården tystnar

10 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

Semestern är slut, skolorna börjar och hösten kommer. Förändringen märks i skärgården och i gästhamnarna. Skärgården har allt mera blivit en sommarprodukt. Hur ser framtiden ut för skärgården?

Ledare

FPA och taxisoppan

9 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

FPA har haft en stor roll i flera större reformer den senaste tiden. Det är inte länge sedan FPA tog över utkomststödet av kommunerna. Det har visat sig att FPA haft svårigheter med att hantera dessa reformer. Vem har ansvar då det går fel?

Ledare

Bankerna och kunderna

8 augusti 2018 00:01 Tom Simola 1

Många bankkontor har slutat med kontanter. Flera bankkontor har dörren låst, trots att personalen är på plats. Förändringen är dramatisk jämfört med 1900-talet, då bankerna byggde palats. Kommer bankkontoren att försvinna?

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Cati Huhta

7 augusti 2018 07:50 ÅU 0

Producentansvaret för förpackningar upphör inte fast förpackningen är smutsig, skriver Krister A. Martell och Outi Yrjölä.

1 2 3 4 92