Ledare

De dolda bostäderna

17 maj 2018 06:00 ÅU 0

Åbo växer, långsamt. I mars hade staden 189 940 invånare, 271 fler än vid årsskiftet. Det här syns på bostadsmarknaden, där prisstegringen förutspås vara moderat – tillsvidare. Tillväxtpotential finns ändå också för gamla husbolag.

Ledare

När p-automater töms

16 maj 2018 06:00 ÅU 0

Parkeringspengar stals i Åbo redan på 1980-talet, sedan i början av 1990-talet, och så har vi den stora härvan som nu nystas upp. Hur många andra städer finns det där man slarvat med övervakningen av intäkter från p-automater?

Ledare

Andra inhemska från årskurs ett

15 maj 2018 00:01 Anja Kuusisto 0

Försöket med frivillig skolsvenska blev en av regeringens floppar. Samma regering betonar språkkunskaper och internationalisering. Är inte två nationalspråk då en rikedom? Det finns finska skolor som tänker så, till exempel i Pargas.

Ledare

Svenskan avdunstar

12 maj 2018 00:01 Tom Simola 1

Då man varje dag använder svenska, är det inte så enkelt att upptäcka att möjligheterna att använda svenska krymper. Det finns ännu ställen där svenskan är stark, men i flera sammanhang har svenskan blivit allt mera sällsynt.

1 2 3 4 74