Ledare

När räntor normaliseras

6 februari 2018 05:30 ÅU 0

Det finns en bolånegeneration som knappast kan föreställa sig räntenivån
på 1990-talet. Marknadsvillkoren var då på en absurd nivå jämfört med villkoren för lån på 2000-talet. Men kanske vi snart får se ”normala” fem–sex procent igen?

Ledare

Insnöade utan vägpengar

3 februari 2018 00:01 Tom Simola 0

Vart går vägpengarna i vårt land? Finns det hopp om bättre vägar, färjförbindelser och vägunderhåll på landsbygden? Borde kommunerna i Åboland höja rösten för att höras bättre?

Ledare

Snabbfix utan framtid

2 februari 2018 05:00 ÅU 0

Den nya aktiveringsmodellen för arbetslösa verkar vara en snabbfix som ger kortsiktiga besparingar då förmåner skärs ned och folk skyfflas till en annan stödlucka. På sikt kan vi räkna med ökade utgifter då folk slås ut.

Ledare

Nya Vårdbolaget Ab?

1 februari 2018 04:30 ÅU 0

Det stormar med jämna mellanrum kring samkommunen Kårkulla, men vågorna brukar lägga sig. När vårdreformen går in i en fas med stora avgöranden, kan det som bubblat under ytan kan ge ett större utbrott i Svenskfinland.

Ledare

Kastrerad kärnkraft

31 januari 2018 05:00 ÅU 0

En svensk analysgrupp, knuten till energindustrin, kom 2016 med en slutsats som baserade sig på reaktorbygget i Olkiluoto: en kostnadsberäkning är så osäker att den saknar mening. Det är ingen idé att ens försöka räkna, alltså.

Ledare

Folket har talat

30 januari 2018 04:30 ÅU 0

Finland har kommit en lång väg från elektorsval och möjliga svarta hästar. Då man dessutom beaktar vad kandidater och medier sysslade med ännu på 1990-talet, kan man inte säga annat än att utvecklingen bara gått mot det bättre.

Ledare

Pargas behöver Pargas

27 januari 2018 09:29 ÅU 0

Pargas har allt det som behövs för att staden ska växa, men har Pargas stad en framtid?

Ledare

Hjärnan följer hjärtat

26 januari 2018 05:00 ÅU 0

Av alla känslor är beslutsångest en av de jobbigaste, skrev Studentbladets Emma Nippala, och fortsatte: Den botas med val men samtidigt är tanken på att välja det som orsakar ångest. Tusentals unga upplever det här just nu.

Ledare

Svenska som alternativ

25 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

Integration på svenska i Finland är ett alternativ med en agenda. Det är inget att sticka under stol med. Om man i tvåspråkiga kommuner inte tror på svenskan som integrationsspråk så kommer ingen att göra det.

Ledare

Jussi Niinistös förrädare

24 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

För ett år sedan anklagade försvarsminister Jussi Niinistö Yle för att sprida falska nyheter. Ett år senare visar det sig att försvarsministerns attityd gentemot militärer med dubbelt medborgarskap är snarlik den som Yle rapporterade om.

1 2 3 4 15