Kolumner

Det finns personer som anser att det går bra att använda ord som kan upplevas som nedsättande och kränkande i modernt språkbruk och hänvisar till ordets ursprungliga betydelse. Det argumentet köper varken Parkvall eller Melin. Inte heller jag.

13 februari 2018 19:35 ÅU 0

Det finns personer som anser att det går bra att använda ord som kan upplevas som nedsättande och kränkande i modernt språkbruk och hänvisar till ordets ursprungliga betydelse. Det argumentet köper varken Parkvall eller Melin. Inte heller jag.

Kolumner

Lite mer variation

4 februari 2018 08:14 ÅU 0

Saorsie Ronan är bara 23 år gammal men fick sin tredje Oscarsnominering.

1 16 17 18 19 20 35