Eloranta

Vem skulle skaffa barn?

24 maj 2018 07:00 ÅU 0

I Finland fortsätter antalet födda barn sjunka redan för sjunde året i rad. Antalet barn i familjer minskar och andelen familjer helt utan barn ökar. Majoriteten av de barnlösa familjerna skulle emellertid enligt studierna ha