Ingen Bild
Insändare & debatt

Regeringen struntar medvetet i svenskan

24 oktober 2018 04:19 ÅU 0

Sipiläs regering har inte varit känd för att ta landets tvåspråkighet på allvar. I vissa fall har man kunnat förklara deras agerande med att det handlar om okunskap, men i de flesta fall och speciellt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mot ett mer hållbart skogsbruk i offentligt ägda skogar

23 oktober 2018 04:31 ÅU 0

Kolsänkorna i skogarna och marken kommer att få en allt större betydelse i klimatpolitiken inom de kommande åren. Enligt klimatavtalet från Paris borde kolutsläppen och kolsänkorna vara i balans fram till slutet av detta århundrade.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gör inte broarna bilfria – centrum dör

17 oktober 2018 04:43 ÅU 0

Igen en hel idiotisk tanke av Åbos politiker och planerare att i framtiden göra Dombron och Aurabron bilfria. Det låter så dumt. Man tillåter att ett parkeringshus för flera hundra bilar under torget byggs för

Ingen Bild
Insändare & debatt

Är robotiken och artificiell intelligens religion eller politik?

17 oktober 2018 04:39 ÅU 0

Några kommentarer till Annina Suominens artikel om Cristina Anderssons förläsning vid Arbis 11.10. (ÅU 13.10) och till själva föreläsningen. Rubriken var ”Kvantmaskiner, roboter och arbetets framtid”, men det mesta handlade ändå om robotar, med betoning

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Skräddarsydda lösningar stöder de unga bäst”

16 oktober 2018 03:54 ÅU 0

Diskussionen inför nästa riksdagsperiod bör handla om de prioriteringar vi vill göra inom alla samhällssektorer, framför allt inom utbildningspolitiken. Under flera perioder har det skurits i anslagen för utbildningen. Nedskärningar i kombination med en ständigt

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Trygga likvärdiga hälsovårdstjänster för alla högskolestuderande”

16 oktober 2018 03:15 ÅU 0

Det är olyckligt att vissa centrala kategorier av specialläkarvård inte längre skulle omfattas av hälsovården för högskolestuderande. Lagförslaget om hälsovård för högskolestuderande ska tillgodose likvärdiga möjligheter till hälsovård för alla högskolestuderande i Finland, står det.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Jord- och skogsbruket har klimatlösningar som binder mera kol

13 oktober 2018 04:19 ÅU 0

Klimatrapporten Den färska IPCC-rapporten om den globala uppvärmningen ska tas på största allvar. Alla sektorer måste hjälpa till för att dra sitt strå till stacken för att bromsa klimatets uppvärmning. Därför är det skäl att

1 2 3 4 5 6 43