Ingen Bild
Insändare & debatt

Skolmat förr och nu

13 april 2018 06:30 Dan Lolax 0

”Om måndag, onsdag och fredag får vi välling och på tisdag, torsdag och lördag får vi köttsoppa”, skrev Berit Björklöf i ett brev 1947.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skolmaten var bättre förr

12 april 2018 06:30 ÅU 0

Före Arkea var det mycket variation och man blev inte trött på maten, skriver Thomas Rosbäck.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Viktiga namn saknas i bok om Åbo biologiska museum

11 april 2018 06:20 ÅU 0

Dessa personers namn nämns överhuvudtaget inte alls i boken likt inte heller namnen på skaparna av de olika dioramorna vilket utgör ett direkt brott mot lagen om konstnärers upphovsmannarätt!

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skolans mat har blivit sämre

11 april 2018 06:15 ÅU 1

Efter att maten började tillverkas av ett annat företag har maten blivit sämre. Samma mat upprepas ofta men i olika form. Nu har det till exempel varit morot i nästan varje lunch i flera veckor i rad.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Inga läxor på måndagar!

11 april 2018 06:10 ÅU 0

Om en elev har fått läxor till måndag så kommer hen vara tvungen sitta och göra dom. Det kan även sluta att elever helt av ignorerar att göra dessa läxor och det slutar med att hen får en anmärkning.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kejsaren har inga kläder!

11 april 2018 06:05 ÅU 3

Nygrén, som grävt ned sig till halsen i försvarsposition bakom avdelningschef Paula Sundqvist, skall då utreda en enhet som inte har någon operativ personal, med undantag för en enhetschef som tillträtt för några dagar sedan? På riktigt?

Ingen Bild
Insändare & debatt

Öppet brev till Patrik Nygrén

10 april 2018 00:12 ÅU 0

Det verkar finnas en inre krets som fungerat som skyddsnät kring Pargas ledning, skriver Stina Engblom Colliander och Cornelius Colliander.

1 2 3 4 5 28