Ingen Bild
Insändare & debatt

Gör om värnplikten till allmän samhällstjänst

25 september 2018 04:36 ÅU 0

Den militära tjänstgöringen finns till för att vi vid behov ska kunna försvara oss mot väpnade angrepp från andra länder. Den har varit av avgörande betydelse i upprätthållandet av vår självständighet i tider, då krig

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åboländsk enighet ger fortsatt inflytande i riksdagen

22 september 2018 04:55 ÅU 0

SFP i Egentliga Finland går till val på egen lista i riksdagsvalet 2019 och ställer upp 17 kandidater. Genom en egen lista kan vi bredda organisationen och aktivera fältet. Med kandidater från regionens alla delar

Ingen Bild
Insändare & debatt

De viktigaste frågorna i riksdagsvalet 2019

18 september 2018 04:05 ÅU 0

De viktigaste frågorna i riksdagsvalet 2019 är: – att öka tryggheten och trivseln på arbetsplatserna och i samhället. – att det föds för få barn för tillfället, vilket leder till att landets invånarantal minskar och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Alla siffror är inte sanning

14 september 2018 08:30 ÅU 0

Om Hanhikivi börjar producera ström under min kvarvarande livstid lovar jag bryta min nuvarande spiknykterhet och höja en bägare till den ryska kärnsäkerhetsteknologins ära, skriver Jarl Ahlbeck.

1 2 3 4 40