Ingen Bild
Insändare & debatt

Mången är vilsen på marknaden

30 mars 2018 07:00 ÅU 0

Tillgången till och efterfrågan på sjukvård lämpar sig inte för en öppen marknad, skriver Gustav Wickström.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pargas SFP tar ansvar

29 mars 2018 06:15 ÅU 1

Det är däremot inte att ta ansvar att föra diskussion i olika medier, utan det är populistisk politik, skriver Regina Koskinen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bo Holmberg: Vicktor Kock försummar fakta

28 mars 2018 06:45 ÅU 0

Victor Kock är så affekterad i sin polemik mot mig (ÅU 24.3) att han inte förmått uppfatta vad jag skrivit i min kritik av hans flera faktafel som han skrivit om vårdreformen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Eeva Bergman: Tänk på barnens bästa – nu!

27 mars 2018 05:57 ÅU 0

BARNSKYDD. Pargas social- och hälsovårdens ledning är sedan länge i en mycket svår kris, men de ansvariga kan eller vill inte ta till sig befogad kritik. Man tiger om problemens verkliga orsaker och anklagar i

1 16 17 18 19 20 40