Ingen Bild
Insändare & debatt

Lerdumpningen i Erstan måste få ett slut!

15 augusti 2018 08:29 ÅU 0

Dumpandet är inte en fråga om ekonomi. Det handlar om att stjäla från naturens rikedomar. Det är fråga om Åbo stads inställning till naturvård! Stadens ledning bjuder på ”Östersjöbevarande” middagar, samtidigt skrytande hur väl de värnar om naturen.

Ledare

Blå framtid saknar framtid

15 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

Utrikesminister Timo Soini har flera gånger uttalat sig avvikande från regeringens och Finlands linje. Vad säger statsminister Juha Sipilä och ministerkollegerna? Ingenting eller så hänvisar man till yttrandefriheten.

Ingen Bild
Insändare & debatt

VR behöver tyglas – inför sanktioner på försenade tåg!

14 augusti 2018 06:00 ÅU 0

Hur kan VR:s tåg vara försenade varje gång trots slappade tidtabeller? Det beror på att man inte har några som helst sanktioner. Vi passagerare får däremot betala dyrt för taxiresor för missade anslutningar, flyg eller möten.

Kolumner

Allt svårare att hitta obebyggda holmar i skärgården

14 augusti 2018 04:00 ÅU 0

Det tycks finnas väldigt stora frihetsgrader gällande strandplanering eller hänsynstagande till allmänna intressen, och man kan fråga sig hur kommunerna resonerar i dessa frågor och vilken hänsyn de tar till miljön och skärgårdsnaturen i sina beslut.

Ledare

Ta modell av Västanfjärd

14 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

Västanfjärd får ett hedersomnämnande i tävlingen om årets by i Egentliga Finland. År 2016 valdes Dalsbruk till årets by i landskapet. Verksamheten i olika byalag verkar ha vind i seglen. Ju flera byalag det finns, desto bättre mår bygden.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bankerna och datasäkerheten

11 augusti 2018 10:30 ÅU 0

Då man stoppar in sitt betalkort i en springa så vet man inte vad som finns där. Det kan finnas en kopierings-
grunka där, skriver Ingmar Forne.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ännu om jordbrukets fosforutsläpp

11 augusti 2018 08:30 ÅU 0

När man mäter fosforhalten i floderna (som belastar Skärgårdshavet) och multiplicerar med vattenflödet ser man endast en liten minskning, skriver Jarl Ahlbeck.

Ledare

Fiskare efterlyses

11 augusti 2018 00:01 Tom Simola 0

Tillgången till färsk fisk i skärgården tas för given. När man besöker ett torg eller en lokal butik anses det som en självklarhet att man kan köpa fisk av lokala fiskare. Den fina fiskdisken kan lura en, andelen lokal fisk har minskat.

1 2 3 91