Konst

Kroppar och klumpar

10 maj 2018 05:50 ÅU 0

Kontrasten mellan kropparna och klumparna samt ibland sammansmältningen mellan dem skapar en absurd stämning.

1 2 3 4