Gallerier

Konstrecension: Hundporträtt på konstmuseet

14 december 2017 00:30 ÅU 0

Hunden kan inte välja själv var och med vem den bor eller hur den får röra sig. De flesta hundar ska lära sig sitt, ligg och kom och de ska lyda sina människor utan att blinka.

Gallerier

Feministisk kroppslighet

14 december 2017 00:19 ÅU 0

Kroppen är ett ständigt återkommande tema inom konsten och det är fint att se en utställning där kroppen inte behandlas som ett objekt, utan det är verkligen kroppsligheten som undersöks ur ett fysiskt och sinnligt
perspektiv.

1 41 42 43 44 45 73