Bok

En berättelse där språket håller ställningarna

31 maj 2018 15:09 ÅU 0

Det finns ett slags konsekvens i detta som är litteraturens konsekvens: man påverkas och man är redo att ifrågasätta. Kanske den tänkande maskinen i berättelsen inte bara är en påhittad föregångare till våra datorer utan djupast en bild av läsaren själv?

Ingen Bild
Åbo

Konstfestival testar kommunikationens gränser

30 maj 2018 15:33 ÅU 0

Konstfestivalen Olohuone 306,4 km2 ordnas i år den 7 – 9 juni runtom i Åbo centrum. Årets tema är kommunikation, med fokus på tankar och känslor som ord och språk inte kan förmedla.

Ingen Bild
Åbo

Museiförbundet gav förtjänsttecken åt Villstrand, professor emeritus vid ÅA

25 maj 2018 15:40 ÅU 0

Villstrand visade vägen för utställningar som baserar sig på forskning. Han har delat med sig av högklassig framforskad information om den nordiska historien, förutom i universitet också i medborgarinstitut och andra samfund, lyder Museiförbundets prismotivering. Villstrand har varit direktör för Österbottens museum.

1 2 3 16