inrikes

SFP återvalde sitt ledarskap

27 maj 2018 14:54 ÅU 3

Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till ordförande för Svenska folkpartiet. Även partiets tre vice ordförande återvaldes.

1 2 3 4 5 13