Åbo

Nya gator till Logomo öppnar

10 augusti 2017 00:00 ÅU 0

Hampspinnarebågen och Vagngatan i Åbo öppnas för trafik på måndag klockan 6. Logomo får också två laddningsstationer för elbilar under hösten.

1 238 239 240 241 242 246