Gröna: Mer övervakning och farthinder i Åbotrafiken

Bör begränsas. De gröna i Åbo vill skydda fotgängare och cyklister och göra centrum mer bilfritt. ÅU-foto

De grönas fullmäktigegrupp i Åbo presenterar åtta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i staden.

Åtgärderna är nödvändiga eftersom olyckor i Åbo som involverar fotgängare och cyklister ligger över de stora städernas medeltal.

Därför föreslår De gröna att:

  • Hastighetsbegränsningen i centrum sänks till 30 km/h.
  • Genomfarter i centrum och bostadsområden lugnas ned.
  • Fotgängares tillvaro tryggas med trafikljus som gäller för svängande fordon.
  • Olika fordon som färdas olika snabbt för olika trafikleder och förbättrade korsningar.
  • Skolmiljöerna tryggas genom att trafik som för barn till skolan stannar några kvarter bort från skolgårdarna.
  • Biltrafiken styrs till huvudlederna från gator med hus, samtidigt som huvudlederna görs säkrare.
  • Skötseln av huvudlederna förbättras.
  • Stadsområdet får mer kameraövervakning, fler farthinder och fler hastighetstavlor.

De gröna motiverar åtgärderna med att sänkta hastigheter inte förlänger restiden men minskar på person- och fordonsskador.

Sänkta hastigheter är viktiga speciellt kring skolorna, säger stadsmiljönämndens ordförande Saara Ilvessalo.

Fullmäktigegruppordförande Niina Ratilainen betonar vikten av att begränsa biltrafikens genomfart i centrum.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*