Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Bo Holmberg

24 mars 2018 07:30 ÅU 0

Det allvarligaste problemet med reformen är den bristande lyhördhet man haft gentemot ett stort antal sakkunniga som varnar för ett totalt kaos., skriver Viktor Kock.

1 2 3 4 495