Arbis i Åbo firar 110 – har 3000 kursdeltagare årligen

Deltagare i lördagens tentamen som leder till hygienpass. Från vänster längst bak Elisabet Karner, Maja Meurman, Elin Granholm, kursläraren Marianne Taipale och Elvira Rapo. Från vänster i raden längst fram Sara Högberg, Max Öhman, Charlotte Karlsson och Jytte Holtegaard Andersen.

– Här är jättefin stämning och det finns ett bra utbud av kurser, som kombinerar nutid och historia på ett bra sätt och bildar ett kulturellt sammanhang.

Det säger Marianne Taipale om Arbis verksamhet i Åbo.

Hon drar kurser i hygienpass vid Arbis, bor i staden och jobbar just nu inom den svenska skolverksamheten i Sibbo, samt har dragit kurser i Axxell.

Dagen till ära, lördagen den tredje februari, har det gått 110 år sedan Arbis inledde sin verksamhet i staden.

Det skedde exakt klockan 19.30. Samma år inledde instituten i Vasa och Uleåborg sin verksamhet. Före det fanns endast Tammerfors arbetarinstitut som grundades 1898. Turun suomenkielinen työväenopisto grundades samtidigt som Åbo svenska arbetarinstitut men inledde sin verksamhet någon dag senare, den 17 februari 1908.

Mot den bakgrunden är Arbis alltså det institut som har haft verksamhet längst i Åbo.

Lördagens hygienpasskurs hålls på förmiddagen. Den här gången ska eleverna skriva tentamen.

Antalet deltagare i kursen varierar stort, berättar Taipale som lett den i cirka fem år.

– Nu är vi tretton, men det kan också vara helt fullsatt ibland, speciellt på tentamen. Ibland krävs det en extra övervakare.

Numera är det oftast unga människor som tar hygienpass vid Arbis i Åbo. Det är ofta människor som behöver passet för framtida jobb, och som inte har haft möjlighet att ta det via skolan. För fem år sedan var det mest folk som redan jobbade i branschen som behövde (förnyade) hygienpass.

– Från nionde klass till andra stadiets studerande är den vanligaste deltagaråldern, säger Taipale.

Men det finns också äldre som vill ha hygienpass. Den äldsta som gått en kurs med Taipale var över 80.

– Det kan till exempel vara äldre som brukar sälja varor på torget, och som vill ha något mer att göra på fritiden.

Det dyker också upp andra yrkesgrupper på kurserna ibland, till exempel mikrobiologer och läkare.

Taipale har satt ihop ett eget kompendium med kursmaterialet. Det finns överlag ganska dåligt med material om hygienpass på svenska, konstaterar hon.

En del information kan läsas på svenska webbplatser, men Sveriges lagstiftning är annorlunda än Finland så det fungerar inte att bara läsa den.

Sara Högberg från Larsmo hör till dagens kursdeltagare. Högberg läser teologi vid Åbo Akademi, men eftersom hon hör till en frikyrka så kan det bli svårt för henne att få sommarjobb vid den evangelisk-lutherska kyrkan.

Därför går hon nu en kurs i hygienpass så att hon eventuellt kan arbeta på familjens restaurang, butik och café vid namn Strandis i Larsmo.

Hon har aldrig tidigare gått en Arbiskurs i Åbo, men om det dyker upp en kurs som intresserar tillräcklig mycket så kan hon absolut tänka sig att gå en.

Sara Högberg.

Några bänkar högre upp i auditoriet sitter Max Öhman från Pargas som ska börja i Åbo handelshögskola till hösten.

– Hygienpass är bra att ha då man söker sommar- eller deltidsjobb, till exempel på café. Det är också en investering för framtiden, konstaterar han.

Max Öhman.

Varken han eller Elvira Rapo, också hon från Pargas, har gått en Arbiskurs tidigare.

Rapo är abiturient vid Pargas svenska gymnasium och planerar studera psykologi efter det.

Men i sommar behöver hon kanske hygienpass, och hon har även planer på att eventuellt skaffa alkoholpass.

En del väljer att endast komma till tentamen, de deltar inte i undervisningen utan läser till tenten hemma.

Rapo föredrar att vara fysiskt på plats på kursen.

– Jag lär mig bättre då, säger hon.

Elvira Rapo.

Västanfjärdsbördige Hugo Gustafsson var Arbis i Åbos första elev

Arbis i Åbo har verkat på nio olika adresser, längst i Svenska Gården (Verdandihuset) på Auragatan 1 där institutet fanns 47 år, följt av 19 år i före detta Cygnaeus skolas byggnad på Universitetsgatan 17.

Verksamheten startade 1908 vid Slottsgatan 25 i Finska klassiska lyceet, som också kallas Gamla spinnhuskyrkan. Efter sju andra adresser jämnt 100 år senare, eller år 2008, flyttade Arbis till Kaskisgatan 5 där Arbis verkar i dag.

Den pedagogiska utvecklingen har under åren letts av 11 föreståndare och rektorer samt en fastanställd textillärare. Rektor Arne Törnudd jobbade 24 år för Arbis medan Aili Nummenmaa innehade rektorskapet i 22 år. Sedan 2013 leds Arbis av rektor Sixten Westerby. Timlärarna och föreläsarna kan under åren räknas i flera tusen.

Institutssekreteraren ombildades 2013 till en planerare.

Arbis första inskrivna studerande var Västanfjärdsbördige trädgårdsarbetaren Hugo Gustafsson. Den äldsta inskrivna var troligen född 1853. Tiotusentals har studerat i Arbis under 110 år.

Under 1920- och 1930-talen skapade språkstriderna friktion mellan de finska och svenska språkgrupperna i staden. Åbo svenska arbetarinstitut valde att hålla låg profil. Men 1937 gjordes ett förslag i stadsfullmäktige att de båda instituten skulle slås samman. Ärendet bordlades och togs upp på nytt 1943 då dåvarande föreståndaren gick i pension. Skolstyrelsen var negativt inställd till en sammanslagning och staden ville inte fatta beslut under pågående krig.

1945 beslöt stadsstyrelsen avstå från sina tidigare planer. 1992 hotades Arbis existens igen. Dåvarande rektor Börje Lång beslöt att senarelägga sin pensionering till 1995 då hotet hade lagt sig. Också under senare årtionden har Arbis självständighet utretts. Varje gång har resultatet blivit att Åbo svenska arbetarinstitut ska fungera som ett självständigt institut för att bäst kunna serva sin målgrupp.

Under de senaste åren har Arbis upplevt ett uppsving då tillströmningen av studerande i stort sett fördubblats och uppgår till närmare 3000 kursdeltagare per år. Arbis är i dag också rätt internationellt. 2017 hade Arbis studerande hela 31 olika modersmål och många av lärarna har utländsk bakgrund.

Merparten av Arbis kurser och föreläsningar hålls på Kaskisgatan 5.

Arbis studieprogram hittar du här.

Långvarig adress. Arbetarinstitutet verkade vid Auragatan 1 i 47 år. År 2008 flyttade Arbis till Kaskisgatan. Foto: Åbo svenska arbetarinstitut

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*